Close

Municipalities

Nagar Palika Parishad, Bindki

Address - Mugal Road Bindki, Fatehpur.

Email : nppbinki[at]gmail[dot]com
Phone : 05180257568

Nagar Palika Parishad, Fatehpur

Address - NPP Fatehpur G.T. Road, Fatehpur 212601

Email : nagarpalikaparishad[at]gmail[dot]com
Phone : 9452964349
Website Link : http://nppfatehpur.com/

Nagar Panchayat Kishunpur, Fatehpur

Address - Nagar Panchayat, Kishunpur, Khaga Fatehpur

Email : eokishunpurftup[at]gmail[dot]com

Nagar Panchayat, Bahua

Address- Nagar panchayat Bahua Fatehpur.

Email : bahuanagarpanchayat[at]gmail[dot]com
Phone : 9415923614

Nagar Panchayat, Hathgaon

Address - Nagar Panchayat, Hathgaon, Fatehpur.

Email : eonphathgaon[at]gmail[dot]com
Phone : 7355344429

Nagar Panchayat, Jahanabad

Address - Nagar Palika Parishad, Jahanabad, Fatehpur.

Email : npjanbad[at]gmail[dot]com
Phone : 9415923614

Nagar Panchayat, Khaga

Address - Nagar Panchayat, Khaga, Fatehpur.

Email : eonpkhaga[at]gmail[dot]com
Phone : 7355344429