Close

Blocks

District Fatehpur has been divided into 13 Blocks :-

S.No.  Block Name Tehsil Name
1. Asothar Fatehpur
2. Bahua Fatehpur
5. Bhitaura Fatehpur
3. Haswa Fatehpur
4. Teliyani Fatehpur
6. Amauli Bindki
7. Deomai Bindki
8. Khajuha Bindki
9. Malwan Bindki
10. Airaya Khaga
11. Dhata Khaga
12. Hathgam Khaga
13. Vijayipur  Khaga