Close

Fatehpur Darshan

AURANGZEBE PAVILLION KHAJUA
View Image AURANGZEBE PAVILLION KHAJUA, FATEHPUR
BAWANI IMLI SMARAK
View Image BAWANI IMLI SMARAK, FATEHPUR
BAWANI IMLI TREE
View Image BAWANI IMLI TREE, FATEHPUR
Tambeshwar Temple Gate
View Image Tambeshwar Temple, Fatehpur
Tambeshwar Shiv Ling
View Image Tambeshwar Shiv Ling, Fatehpur
KHAJUA SHIV TEMPLE
View Image KHAJUA SHIV TEMPLE, FATEHPUR